top of page

מחירון

עלות הטיפולים הנה שווה המחיר משתנה בהתאם לאורך הטיפול

 ₪ 500

שעתיים

טיפול מכל סוג שתבחרו באורך של שעתיים.
בנוסף יש רבע שעה מתנה ממני להכרות, אבחון וסאונד הילינג לסיום.

₪ 400

שעה וחצי

טיפול מכל סוג שתבחרו באורך של שעה וחצי.
בנוסף יש רבע שעה מתנה ממני להכרות, אבחון וסאונד הילינג לסיום.

₪ 300

שעה

טיפול מכל סוג שתבחרו באורך של שעה.
בנוסף יש רבע שעה מתנה ממני להכרות, אבחון וסאונד הילינג לסיום.

מחירון: Price List
bottom of page